Basketbalový žebříček

Pravidla počítání bodů

Platnost od 15.11.2007

 1. Do žebříčku může být započítán každý za podmínky, že odehraje alespoň jedno utkání, započítávané do žebříčku.
 2. Žebříček hráčů se sestavuje podle koeficientů K, které se počítají podle některých uvedených pravidel.
 3. Základním koeficientem každého hráče je K=1000. Jeho hodnota se mění později podle vítězství a porážek, kterých hráč dosáhne.
 4. Koeficienty soupeřících týmů K se určí vždy jako aritmetické průměry osobních koeficientů všech hráčů mužstva, kteří odehráli alespoň 3 zápasy. Koeficienty K se z historických důvodů zaokrouhlují na celé číslo.
 5. Tým s vyšším koeficientem označíme jako favorita "A", druhý tým jako outsidera "B". V případě rovnosti koeficientů vybereme za favorita libovolného z obou týmů, druhého pak za outsidera. V tomto případě jde jen o pojmenování, bodový zisk to neovlivní. Pro rozdíl koeficientů obou týmů zavedeme veličinu D=K(A)-K(B).
 6. Za vítězství se uděluje hodnota +10 všem hráčům vítězného týmu, za remízu hodnota +5 všem v zápase zůčastněným hráčům.
 7. Za každé utkaní se hráčům vítězného týmu nebo outsiderovi při remíze připočítávají, respektive prohraného týmu nebo favoritovi při remíze ubírají, body podle těchto vzorců: Hodnoty bonifikací Z se zaokrouhlují na celé číslo. Vysokým se rozumí vítězství v němž vítěz vyhraje o více než 15 bodů. Zisky Z v závislosti na D jsou vykresleny v grafu.
 8. Žebříček se počítá po každém odehraném zápase.
 9. O sestavě mužstev rozhoduje volba mezi 1., 2. a 3. (a eventuálně 4.) hráčem v celkovém pořadí hráčů přítomných v tělocvičně. Volí si v pořadí od nejhoršího umístění k nejlepšímu. Pro vyrovnanost týmů je dobré, když volenka je výhradně pánská či výhradně dámská.
 10. Pořadí zápasů je určeno takto:
 11. Hrací doba je 2x10 minut, každý i ze střídajících hráčů musí odehrát minimálně 7 minut. Jestliže alespoň jeden hráč mužstva tento limit neodehraje, tým nezíská žádný bod, soupeř 14 (10+4*10^1.5/(D+10)^1.5). Výsledek zápasu v tomto případě nerozhoduje.
 12. Veškeré úpravy těchto pravidel jsou možné pouze po nadpolovičním souhlasu v žebříčku zůčastněných a v žebříčku uvedených hráčů.
 13. Součástí žebříčku je i přehled o ATP (počet bodů nad 1000/počet zápasů), o počtu vstřelených košů, počtu zápasů a osobních chyb.

Kvítek,